Onze diensten

Easy-Dish levert de volgende diensten:
 1. Via één systeem bestellen vanuit meerdere locaties bij meerdere leveranciers
 2. Door Easy-Dish in te zetten in het bestelproces creëren onze klanten inzicht, overzicht en controle over de gehele supply chain.


 3. Via één systeem de pakbonnen accorderen en bijwerken in de voorraad.
 4. Easy-Dish maakt het mogelijk om volledige controle op de supply chain uit te voeren middels het ontvangen van pakbonnen en/of het generen van pakbonnen op basis van de via Easy-Dish bij alle leveranciers geplaatste orders.


 5. Via één systeem op alle locaties HACCP controle uitvoeren en controleren.
 6. Het in Easy-Dish geimplementeerde HACCP systeem maakt het mogelijk om op alle locaties controles uit te laten voeren en centraal te controleren.


 7. Via één systeem recepturen voor alle locaties bijhouden en publiceren.
 8. In Easy-Dish geplaatste recepten kunnen gemaakt worden op basis van het inkoopassortiment bij de verschillende leveranciers. Zodoende is het mogelijk om realtime marges te monitoren.


 9. Via één systeem het verkoopassortiment met prijsdifferentiatie voor alle locaties en contracten bijhouden..
 10. Via Easy-Dish kan het verkoopassortiment onderhouden dat op de kassa's op de verschillende locaties in verkocht wordt. Per contract, locatie en kassa kunnen verschillende prijzen gehanteerd worden.


 11. Via één systeem alle verkopen van alle locaties bijhouden via op Easy-Dish aangesloten kassa systemen.
 12. Door de kassa's op de verschillende locaties aan te sluiten op Easy-Dish wordt het mogelijk om realtime inzicht te krijgen in omzet, marges enz enz.


 13. Via één systeem alle banqueting orders van alle bestellers op alle contracten registreren, verwerken en factureren.
 14. Middels het in Easy-Dish geimplementeerde banqueting systeem kunnen bestellers van klanten inloggen en direct banqueting orders plaatsen die door de banqueting managers verwerkt en automatisch gefactureerd kunnen worden.


Over Easy-Dish

Easy-Dish levert een sterk toegevoegde waarde voor grootverbruikers die vanaf één of meerdere locaties bij meerdere leveranciers inkopen.

Ons adres

Easy-Dish B.V.
Cuserstraat 93,
1081 CNAmsterdam

+31(0) 20 210 1331